Jak zorganizować dostępny festiwal?

Dobra praktyka dokumentowana przez Dostępni.eu. Film o Orange Warsaw Festival z tłumaczeniem na PJM i napisami dla niesłyszących. [2015]

Film jest częścią publikacji "Dostępne wydarzenia w praktyce" wydanej pod red. M.Szczygielskiej w ramach projektu Forum Dostępnej Cybeprzestrzeni.

Transkrypcja filmu.

ORANGE WARSAW FESTIVAL 2015

Orange Warsaw Festival to jedyna w Polsce impreza dostępna naprawdę dla każdego. Organizatorzy zrobili wszystko, by osoby niesłyszące, niewidome, czy na wózku, mogły bawić się na równych prawach z pełnosprawnymi przyjaciółmi.

Anna Kowalik-Mizgalska, Orange Polska: - Ważne dla nas jest, aby Orange Warsaw Festival był wydarzeniem dostępnym dla wszystkich fanów dobrej muzyki. Podjęliśmy wyzwanie. Spróbowaliśmy dostosować całą infrastrukturę festiwalową do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Mamy utwardzone ścieżki komunikacyjne, mamy dogodną platformę widokową, mamy audiodeskrypcję wybranych koncertów, specjalny punkt obsługi. Mamy również dostosowaną stronę festiwalową, stronę internetową. Zaprosiliśmy również do współpracy pracowników Orange Polska, jako wolontariuszy, aby służyli pomocą i asystą osobom z niepełnosprawnościami.

Izabela Sopalska, Fundacja Polska Bez Barier: - Podczas szkoleń staraliśmy się pokazać wolontariuszom, jak pomagać osobom poruszającym się na wózkach pokonywać przeszkody, w jaki sposób można poprowadzić osobę niewidomą oraz jak się komunikować z osobami niesłyszącymi. Staraliśmy się podpowiedzieć rozwiązania dla każdej z tych grup. Dzięki audiodeskrypcji Orange Warszaw Festival już od 3 lat w pełni mogą odbierać także osoby niewidome.

[Błażej Grygiel, fragment audiodeskrypcji] W górze tuż pod sufitem sceny zamontowane są cztery rusztowania, metalowe, na których zawieszone są rzędy reflektorów. Po lewej, po prawej stronie, po jednym telebimie oraz zwieszone głośniki tzw. przody, tak o nich mówią techniczni.

Błażej Grygiel, Fundacja Katarynka: - Jesteśmy na Orange Warsaw Festiwal i zajmujemy się audiodeskrypcją. Opowiadamy wszystkim, tak naprawdę, bo nie tylko osobom z dysfunkcją wzroku, choć przede wszystkim to dla nich, jak wygląda koncert, jak wygląda scena, jak odnaleźć się na terenie miasteczka festiwalowego, na czym grają muzycy i jak wyglądają. Oprócz tego dorzucamy od siebie dużo ciekawostek i przede wszystkim ważnych porządkowych informacji łącznie z tym jak po koncercie dotrzeć do domu.

Lektor: Wszystkie ważne informacje można było uzyskać w Punkcie Obsługi Priorytetowej. Miejsce to zostało wyposażone w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących, był też dostępny tłumacz języka migowego.

Maciej Kasperkowiak, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących: - Jest to pierwszy tak duży festiwal muzyczny, podczas którego wykorzystano pętlę indukcyjną. Zainstalowano ją w punkcie obsługi priorytetowej. Poprawia ona znacząco zrozumiałość mowy i ułatwia obsługę osób z niedosłuchem.

Partnerzy: Nad dostępnością Orange Warsaw Festival czuwała Fundacja Polska Bez Barier. Audiodeskrypcję na żywo zapewniła Fundacja Katarynka. Dostępność serwisu www - Fundacja Widzialni. Pętlę indukcyjną Polska Fundacja Osób Słabosłyszących. Wolontariat – Fundacja Orange.

powrót

Aktualności

czytaj wszystkie aktualności